IMPRINT a ZODPOVEDNOSŤ

Informácie o vydavateľovi / mieste vydania:

Vydavateľ:
Spoločnosť "ooo Heroy" (ooo Geroy)
OGRN 1172375019959, reg. Krasnodar, Ruská federácia

Vertreten durch:
AJ Aleksandrova
Názov práce: Novinár, Internet Blogger

Redakčná zodpovednosť:
AJ Aleksandrova

Zverejnenia Miesto:
350088 Krasnodar, Sormovskaya 201, apt 113, Ruská federácia

Obsah webovej stránky:
Redakčné recenzie, Žiadne politické názory alebo komerčné záujmy.

Možnosti Kontakt:

telefón:+ 1 408 - 7695407
e-mail:kontakt@vavt.de

Disclaimer (Disclaimer)

Zodpovednosť za obsah

Ako prevádzkovateľ webových stránok sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Nie sme však povinní monitorovať odosielané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré poukazujú na nelegálnu činnosť používateľov (napr. Komentovanie).

Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecného práva zostávajú nedotknuté. Záruka v tomto ohľade je však možná len od dátumu, kedy došlo k určitému porušeniu.

Po upovedomení o príslušných porušeniach okamžite odstránime tento obsah.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za obsah týchto tretích strán. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný.

Avšak trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení.

Po oznámení o porušeniach okamžite odstránime tieto odkazy.

copyright

Obsah vytvorený prevádzkovateľmi stránok a fungujúci na týchto stránkach je chránený autorskými právami. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo autora. Prevzaté súbory a kópie tejto stránky sú určené na súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ obsah nebol vytvorený prevádzkovateľom, berú sa do úvahy autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretej strany je označený ako taký. Ak by ste mali stále vedieť o porušení autorských práv, požiadame o poznámku.

Po oznámení o porušovaní, budeme tento obsah okamžite odstrániť.

Zodpovednosť za informácie v živom rozhovore alebo e-mailom

Reagujeme na e-maily alebo odpovedáme na požiadavky čitateľov od našich čitateľov. Hoci formulujeme naše odpovede podľa našich najlepších znalostí a presvedčení, upozorňujeme, že spätná väzba a obsah odpovedí by sa mali chápať iba ako orientačné. Komunikačnými partnermi nemôže byť žiadna zodpovednosť v akejkoľvek forme. Z diaľky nemôžeme mať vždy k dispozícii všetky informácie, aby sme získali presný obraz o konkrétnej situácii. V mnohých prípadoch závisí aj od predpokladov. Všetky naše odpovede na uvedené možnosti priamej komunikácie, preto sme vždy formulovaní bez záruky!

zanechať komentár